Ministerul Educației a publicat, astăzi, 1 septembrie 2023, „Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 1 Septembrie, 2023

Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024 au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, inclusiv pentru învățământul special, formând o colecție de 88 de materiale distincte, cu următoarea cuprindere:

  • 17 repere metodologice elaborate pentru specificul învățământului profesional și tehnic (IPT), pentru domeniile profesionale ale IPT, discipline/module de specialitate;

  • 19 repere metodologice elaborate pentru specificul învățământului profesional special (IPS), acoperind atât domenii profesionale, cât și discipline/module de studiu;

  • 18 repere metodologice elaborate pentru specificul învățământul liceal tehnologic special (LTS), acoperind atât domenii profesionale, cât și discipline/module de studiu;

  • 34 de repere metodologice elaborate pentru învățământul liceal, filierele teoretică și vocațională, precum și pentru disciplinele de cultură generală din învățământul tehnic și profesional.

Scopul reperelor metodologice este acela de a oferi îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare.

Reperele sunt disponibile AICI și pe pagina web a Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.

Prezentarea și promovarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului național la clasa a XI-a în anul școlar 2023 - 2024 reprezintă un punct important pe ordinea de zi a consfătuirilor naționale. De asemenea, inspectoratele școlare, vor include acest aspect în ordinea de zi a consfătuirilor organizate la nivel județean/municipiul București.

În planul managerial al inspectoratelor școlare, domeniul Inspecție școlară, se va include în tematică monitorizarea implementării curriculumului la clasa a XI-a și a modului în care cadrele didactice vor transpune în activitatea profesională recomandările și exemplificările conținute de aceste repere metodologice.

Ministerul Educației transmite mulțumiri tuturor cadrelor didactice din unitățile de învățământ ale rețelei școlare naționale care, sub coordonarea reprezentanților Ministerului Educației, au contribuit la realizarea actualei colecții de repere metodologice.

BIROUL DE PRESĂ