Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei și Societatea de Transport Bucureşti (STB S.A.)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 1 Septembrie, 2022

Eliberarea abonamentelor valabile în mijloacele de transport public local rutier (asigurate de Societatea de Transport Bucureşti STB S.A.) pentru elevii și studenții înmatriculați în unităţi de învăţământ și instituții de învățământ superior din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov se va eficientiza prin digitalizarea mecanismelor acestui proces. 

Este un pas important în direcția digitalizării serviciilor oferite beneficiarilor direcți ai educației, realizabil în urma recentului protocol de colaborare semnat de Ministerul Educaţiei și Societatea de Transport Bucureşti (STB S.A.). Astfel, Ministerul Educației va facilita accesul STB S.A. la platformele informatice pe care le gestionează, Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) și Registrul Matricol Unic (RMU), astfel încât să permită, în condiţii de securitate informatică, verificarea automată şi validarea calităţii de elev/student înmatriculat în școli/universități din Capitală și din județul Ilfov”, declară Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației. 

Mai exact, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. va dezvolta o aplicație care să permită obținerea abonamentelor metropolitane gratuite pentru elevi/studenți, în perioada anului școlar/universitar, pe toate liniile de transport public de suprafață din Regiunea București - Ilfov, indiferent de operatorul de transport, conform legislației în vigoare.

Schimbul de informaţii se va realiza cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.

Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei și Societatea de Transport Bucureşti (STB S.A.), semnat de ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și Adrian Criț, Director General STB S.A., este valabil pentru o perioadă de 4 ani de la data semnării și nu presupune nicio contribuție financiară din partea Ministerului Educaţiei.