Comunicate de presă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Sinteza rezultatelor finale înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2023

26 Iul 2023

Rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (după soluționarea contestațiilor) relevă o majorare de 2,36% a notelor ≥ 7 în raport cu prima afișare: de la de la 48% la 50,36%. Creșterea se situează relativ în aceeași marjă ca în anul anterior (2,05%).

Situația finală, prezentată sintetic:

76,97%: rata de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023) - înainte de contestații

25 Iul 2023

Rata de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 76,97%, în creștere cu peste 6% față de anul anterior (70,80%) și cu aproape 4% față de anul 2021 (72,90%). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 25 iulie, ora 11:00, pe site-ul dedicat, dar și în centrele de examen.

Informare privind participarea la proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ || Sesiunea 2023

19 Iul 2023

Astăzi, 19 iulie, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (sesiunea 2023). 

Dintre cei 8.485 de candidați cu drept de participare, au fost prezenți 8.008 candidați. Conform metodologiei de concurs, care oferă această posibilitate, 330 de candidați au decis să se retragă din motive personale.

Peste 111.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost admiși în învăţământul liceal în etapa de repartizare computerizată (an școlar 2023 - 2024)

19 Iul 2023

Numărul elevilor repartizați computerizat se înscrie în continuare într-un trend ascendent: creșterea este de peste 21.000 de elevi repartizați prin raportare la etapele similare din anii 2021 și 2022. Au rămas disponibile 7.727 de locuri pentru continuarea studiilor în învățământul liceal.

Informare privind desfășurarea probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023)

18 Iul 2023

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2023) se va desfășura miercuri, 19 iulie, în 42 de centre de examen.

Au fost admiși pentru susținerea acestei probe peste 8.400 de candidați (dintr-un total de peste 8.900 de candidați înscriși), aflați în situația de a îndeplini cumulativ următoarele condiții:

  • au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;

Informare sintetică privind rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2023 (înainte de contestaţii)

18 Iul 2023

Ministerul Educației a publicat astăzi, 18 iulie (ora 11:00), rezultatele înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (sesiunea 2023), desfășurată în data de 12 iulie 2023

Vă prezentăm sinteza acestor rezultate:

Informare privind participarea la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - sesiunea 2023

12 Iul 2023

Rata de participare la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurată miercuri, 12 iulie, a fost 83,17%.

Din promoția de absolvenți ai acestui an înscriși la concurs, s-au prezentat 81,70% dintre candidați.

Informare privind proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar - sesiunea 2023

11 Iul 2023

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2023, constă în susținerea unei probe scrise.

Ministerul Educației, cu sprijin tehnic din partea DG REFORM și în parteneriat cu OECD, a organizat ateliere de lucru pentru a analiza împreună cu actorii-cheie din sistemul educațional implementarea viziunii România Educată

07 Iul 2023

Ministerul Educației implementează în perioada 2022 - 2024 proiectul „Strengthening the management of the Romanian education system, by developing and implementing an efficient local and regional governance model in the pre-tertiary education system and enhancing the equity of the education system in Romania”, finanțat integral prin Instrumentul de Sprijin Tehnic gestionat de Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene.

Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat

07 Iul 2023

În ședința de Guvern de astăzi, la propunerea Ministerului Educației, a fost aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern ce reglementează normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare și nivelul salariilor de bază ale acestora, ca urmare a aplicării OUG nr. 57/2023.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă