[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre de Guvern privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, respectiv CSS Satu Mare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.03.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:

  • Hotărâre de Guvern privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, respectiv Clubul Sportiv Școlar Satu Mare

  • Anexă

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro