[Consultare publică] Ordin privind modificarea și completarea unor acte administrative cu caracter normativ în domeniul învățământului universitar și referatul de aprobare aferent

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.07.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică ordinul privind modificarea și completarea unor acte administrative cu caracter normativ în domeniul învățământului universitar și referatul de aprobare aferent.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 30 iulie, inclusiv, pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro