[Consultare publică] Proiect de HG pentru modificarea și completarea HG nr.1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a ARACIS

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
27.10.2017

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţională, publică proiectul de HG pentru modificarea și completarea HG nr.1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământului Superior.

Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 08.11.2017 Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământului Superior (ARACIS), pe adresa de e-mail radu.damian@aracis.ro.