[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern pentru pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
09.07.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresele de e-mail andrei.arlet@edu.gov.ro și/sau dgis@edu.gov.ro, până în data de 26 iulie, inclusiv.