[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale și valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.11.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor bunuri imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și a valorii de inventar ca urmare a reevaluării acestora și transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Liceul cu Program Sportiv „Bihorul" Oradea/Clubul Sportiv Școlar „Bihorul" Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea pentru Liceul cu Program Sportiv „Bihorul" Oradea, pentru desfășurarea activităților specifice unităților de învățământ preuniversitar de stat

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale și valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile conexe

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro