[Consultare publică] Proiectul Metodologiei privind acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale și a domeniilor de studii universitare de doctorat asociate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
20.06.2018

Proiectul de metodologie, disponibil atașat, este supus procesului de consultare publică în intervalul 20 iunie - 6 iulie 2018.

Eventualele propuneri și sugestii pot fi comunicate Direcției Generale Învățământ Universitar atât în format letric (poștă sau fax: 021/312.26.52), cât și prin e-mail la adresa dgis@edu.gov.ro,

Documentul este elaborat de membrii Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS) împreună cu Grupul de lucru constituit din experții desemnați de universități și Consiliul Național al Rectorilor (CNR). 

Materiale informative: