[Consultare publică] Proiecte de hotărâri de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unor imobile

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.09.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar a unor imobile, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Universitatea ,,Ștefan cel Mare’’ din Suceava, instituție aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestora în cartea funciară

  • Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aparținând domeniului public al statului și trecerea acestuia din administrarea Ministerului Educației prin Academia de Studii Economice din București, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 14 septembrie 2023, inclusiv, pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro