Consultări privind planul de implicare a părților interesate și cadrul de management social și de mediu pentru proiectul „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile” (SSISP)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.02.2021

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, intenționează să implementeze un proiect care va avea ca obiectiv modernizarea infrastructurii școlare, prin reabilitarea, consolidarea și construirea a circa 55 școli, în prima etapă în zonele cu cel mai mare risc seismic din România, în vederea asigurării unor medii de învățare mai sigure și îmbunătățite pentru elevi și profesori din școlile selectate și de a crește capacitatea instituțională de a investi în infrastructura educațională durabilă.

Proiectul Școli mai sigure, incluzive și sustenabile (SSISP), ce va fi finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, se va derula pe o perioadă de 6 ani și va avea o valoare de 100 milioane Euro.

Prin proiect se vor realiza:

  1. Executarea lucrărilor de construcție la unitățile de învățământ selectate, în vederea creării unei infrastructuri moderne, rezistentă la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii siguranței în exploatare;
  2. Dotarea cu mobilier modern și flexibil, dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în vederea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, dotarea cu materiale educaționale care vor permite stimularea capacității de învățare;
  3. Formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea aptitudinilor digitale și înțelegerea unor metode moderne alternative care vor încuraja participarea activă a elevilor,  munca în grup / învățarea socială și vor prezenta sensibilitate la motivațiile și diferențele individuale ale elevilor;
  4. Acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene ce vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea realizării investițiilor de modernizare a infrastructurii școlare;
  5. Formarea elevilor, a cadrelor didactice și sensibilizarea comunității prin promovarea de acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi rezistența la dezastre și schimbările climatice, modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, oportunități de creștere a durabilității (cum ar fi deșeuri 0, recoltarea apei, utilizarea și conservarea energiei etc.).

În vederea realizării acestor deziderate, în conformitate cu politicile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Ministerul Educației va realiza în permanență consultări cu actorii interesați în acest proiect, respectiv: autorități locale, asociații de părinți, asociații de elevi, inspectorate școlare județene, cadre didactice, asociații și organizații non profit cu obiect de activitate în sfera educațională și a incluziunii sociale etc.

Un prim set de documente supuse consultării sunt disponibile mai jos:

► Vă invităm să transmiteți observațiile/comentariile dumneavoastră cu privire la aceste documente pe adresa de email office@schoolrehabilitation.ro, până la data de 28.02.2021.