Documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente - curs instruire R8 / COD CPV: 79952000-2

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
26.09.2018

COMUNICARE privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de servicii organizare evenimente-sesiune instruire R8 

cod CPV: 79952000-2

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că, în urma derulării procedurii interne pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente-sesiuni de instruire R8 din data de 4.10.2018, oferta SC GOTMOTHER a fost declarată câștigătoare, cu o valoare totală (fără TVA) de 505.900 lei și un punctaj total de 86,23 puncte.

***

Publicăm, atașat, documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente-curs instruire R8 / COD CPV: 79952000-2, în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”/ SIPOCA  3.

Persoană de contact: Yvonne Iulia Dumitru-Lacrois, telefon/fax: 021/310.42.19, e-mail: yvo_lro@yahoo.com.