achizitii si licitatii

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente-curs instruire R8 / COD CPV: 79952000-2

Publicăm, atașat, documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente-curs instruire R8 / COD CPV:  79952000-2, în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”/ SIPOCA  3.

Persoană de contact:  Yvonne Iulia Dumitru-Lacrois, telefon/fax: 021/310.42.19, e-mail: yvo_lro@yahoo.com.

Invitație de participare la ofertarea unor lucrări de reparații curente și vopsitorii - clădire anexă (reluare)

Ministerul Educației Naționale (str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1, telefon Dir. Administrativ și Achiziții - 021/405.63.30) lansează o invitație de participare la ofertarea lucrărilor necesare a se executa în clădirea administrativă P+1.

Lucrările propuse, conform caietului de sarcini, constau în:

  • Reparații locale ale tencuielilor la interior și exterior

  • Vopsitorii cu vopsea lavabilă de exterior si interior

  • Reparații locale ale șarpantei din lemn

Documentația de atribuire pentru închirierea unui spațiu de birouri, utilizabil ca sediu de proiect, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării echipei de implementare a proiectului CRED

Regăsiți atașat documentația de atribuire și caietul de sarcini aferente procedurii de închiriere a unui spațiu de birouri, utilizabil ca sediu de proiect, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării echipei de implementare - COD CPV:  70310000-7 - Proiect Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED COD 118327

Documentație de atribuire pentru inchiriere a unui spațiu de birouri, utilizabil ca sediu de proiect, dotat cu utilități și spații de parcare, necesar funcționării echipei de implementare CRED COD 118327

Anunț privind atribuirea unui acord-cadru (maximum 3 semnatari) pentru servicii de paza la sediile MEN in perioada 2018 - 2019

UPDATE (21.12.2017, ora 10:15): A fost publicată atașat erata fișei de date cu anunțul privind ora-limită de depunerea ofertelor.

UPDATE (19.12.2017): Au fost publicate în arhiva atașată două documente revizuite (erate) ca urmare a constatării unor erori materiale în documentele inițiale. Extensia fișierelor este pdf.p7s.

***

Documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente - vizită externă Spania / Cod CPV: 79952000-2 (reluare)

Anunțuri privind rezultatele selecției partenerilor organizații neguvernamentale în vederea scrierii, depunerii și implementării proiectelor privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, care se vor depune la finanțare la POCA 2014-2020

Publicăm, atașat, anunțurile privind rezultatele selecției partenerilor organizații neguvernamentale în vederea scrierii, depunerii și implementării proiectelor privind dezvoltarea capacității administrative a MEN, care se vor depune la finanțare la POCA 2014-2020, axa prioritară 1, obiectiv specific 1.1

Pagini

Subscribe to RSS - achizitii si licitatii