Documentații de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente: conferință națională, respectiv vizită externă Spania [Cod CPV: 79952000-2]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
20.07.2017

UPDATE 2: Răspunsuri solicitări clarificari nr. 662/SIPOCA 3/26.07.2017 și nr. 664/SIPOCA 3/26.07.2017 (atașat)

UPDATE 1: Răspuns solicitare clarificări nr. 656, 659/SIPOCA 3/25.07.2017

1. Va rugam sa ne transmiteti caietele de sarcini si formularele aferente in format editabil.

Răspuns: Conform Documentației de atribuire, documentele solicitate de autoritatea contractantă vizează formulare emise în general de alte instituții ale statului. Drept urmare, precizăm că nu există formulare pre-redactate de autoritatea contractantă. Atașăm prezentului răspuns caietul de sarcini în format editabil.

***

Regăsiți atașat documentațiile de atribuire pentru achiziţia de servicii de organizare evenimente - conferință națională și vizita externă Spania [Cod CPV: 79952000-2] -, organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” - SIPOCA  3.