învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ordine ale ministrului Educației privind atribuirea titlului de doctor

Începând cu anul 2017, ordinele privind atribuirea titlurilor de doctor se publică exclusiv pe site-ul CNATDCU, mai exact aici.

Aprobarea acestor ordine de către ministrul Educației se face în maximum 72 de ore de la momentul primirii propunerilor validate de CNATDCU.

***

Mobilități studenți

Condiţiile şi modul în care se realizează mobilitatea academică a studenților sunt reglementate de Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor, aprobată prin ordin de ministru.

Calitatea de student/student-doctorand se menţine inclusiv pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale. În cazul mobilităţilor academice internaţionale ale studenţilor care vin să studieze pe cont propriu valutar, recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior, în temeiul autonomiei universitare.

Acte de studii

Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către instituţii de învăţământ superior acreditate. Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii.

Pagini

Subscribe to RSS - învățământ superior