învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Gestiunea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României

I. Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate

Dreptul de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României și matriţa timbru sec îl au conducătorii instituţiilor de învăţământ superior.

Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

CNATDCU

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

***

Finanțare

Finanțarea învățământului superior din România este reglementată de Legea nr. 199/2023.

Finanțarea din fonduri publice a instituțiilor de învățământ superior de stat se face din bugetul Ministerului Educației și are 3 direcții principale: finanțarea de bază, suplimentară și complementară. Toate fondurile pentru finanțarea de bază și suplimentară a universităților de stat sunt considerate venituri proprii.

Instituții de învăţământ superior particulare autorizate să funcţioneze provizoriu

LISTA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR AUTORIZATE PROVIZORIU (conform HG nr. 367/2023, cu modificările și completările ulterioare)

NR. CRT.

INSTITUȚIE

U.P. A.P. 01.

Pagini

Subscribe to RSS - învățământ superior