învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Facilități studenți

Burse pentru studenți

Studenţii pot beneficia de burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei, precum şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.

Gestiunea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României

I. Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate

Dreptul de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României și matriţa timbru sec îl au conducătorii instituţiilor de învăţământ superior.

Conducătorii instituţiilor de învăţământ superior sunt răspunzători de păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)

CNATDCU

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) este un organism consultativ la nivel naţional, care își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.

***

Finanțare

Finanțarea învățământului superior din România este reglementată în prezent de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea din fonduri publice a instituțiilor de învățământ superior de stat se face din bugetul Ministerului Educației și are 3 direcții principale: finanțarea de bază, suplimentară și complementară. Toate fondurile pentru finanțarea de bază și suplimentară a universităților de stat sunt considerate venituri proprii.

Instituții de învăţământ superior particulare autorizate să funcţioneze provizoriu

I. LISTA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR AUTORIZATE PROVIZORIU CARE AU ÎN STRUCTURĂ PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (conform  H.G. nr. 403/2021, cu modificările și completările ulterioare)

NR. CRT.

INSTITUȚIE

U.P. A.P. 01.

Pagini

Subscribe to RSS - învățământ superior