concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de director general la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca şi la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, gradul profesional principal din cadrul UIPFFSU

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale vacante de consilier IA, în cadrul Direcției Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale vacante de inspector de specialitate (D), în cadrul Direcției Patrimoniu, Investiții și Informatizare

Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unei funcții contractuale vacante de consilier IA, în cadrul Direcției Patrimoniu, Investiții și Informatizare

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier gradul IA (1 post) la Direcția Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali

Pagini

Subscribe to RSS - concursuri