concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția contractuală de inspector de specialitate I, în cadrul CNERD

Etichetă : 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a unor posturi contractuale vacante/ temporar vacante de execuție din cadrul Direcției Minorități și a Direcției Patrimoniu și Achiziții

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice din str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, sector 1, București, până la data de 12.07.2016, ora 16:00 pentru posturile vacante, respectiv 05.07.2016, ora 16:00 pentru postul temporar vacant. Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel: selecția dosarelor - 07.07.2016 pentru postul temporar vacant, respectiv 14.07.2016 pentru posturile vacante; proba scrisă - 20.07.2016, ora 10:00; interviul - 22.07.2016, ora 10:00
 

Etichetă : 

Pagini

Subscribe to RSS - concursuri