modificări statut elev

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECTE: Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) & Statutul elevului

[28.06.2024] ANUNȚ privind organizarea unei dezbateri publice (ședință online/sistem videoconferință) pe tema celor două proiecte disponibile mai jos. 

***

[25.06.2024 / UPDATE]

Perioada de consultare publică alocată proiectelor de mai jos a fost prelungită până în data de 5 iulie 2024, inclusiv.

[Consultare publică] Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Statutului elevului (aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016)

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordin de ministru pentru modificarea și completarea Statutului elevului (aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016).

Subscribe to RSS - modificări statut elev