Finanțări evenimente studențești 2017

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.11.2016

Analizând solicitările universităților transmise în urma adresei 45470R transmise în 24.11.2016 în vederea alocării de fonduri necesare organizării și desfășurării activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe care se alocă conform prevederilor Ordinului nr. 5052 din 8 august 2012 și ca urmare a nerespectării unor condiții care se impun prin acest ordin (ex: sumele alocate pe fiecare categorie de cheltuieli etc.), revenim cu rugămintea de a retransmite până la data 09.12.2016 (data înregistrării în MENCS), solicitările și devizele estimative de cheltuieli, aferente activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural artistice și sportive naționale care se vor desfășura în anul bugetar următor conform (2017).

Solicitările și detaliile despre activitățile extracurriculare, însoțite de devizele estimative de cheltuieli (pentru activitățile care au fost trimise deja la MENCS la apelul anterior) se vor completa conform anexelor (Anexa 1 – Formular aplicare, Anexa 2 – Deviz estimativ de cheltuieli, Anexa 3 – Scrisoare de înaintare).

Etichetă :