finanțare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Proiect de ordin privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea MENCȘ și a universităților de stat

Proiectul de ordin privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a instituțiilor de învățământ superior de stat este supus consultării publice în perioada 13 - 18 decembrie 2016.

Propunerile și sugestiile dumneavoastră pot fi trimise pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro.

Finanțări evenimente studențești 2017

Analizând solicitările universităților transmise în urma adresei 45470R transmise în 24.11.2016 în vederea alocării de fonduri necesare organizării și desfășurării activităților extracurriculare – științifice, tehnice, cultural artistice și sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe care se alocă conform prevederilor Ordinului nr.

Etichetă : 

Finanțare

Finanțarea învățământului superior din România este reglementată de Legea nr. 199/2023.

Finanțarea din fonduri publice a instituțiilor de învățământ superior de stat se face din bugetul Ministerului Educației și are 3 direcții principale: finanțarea de bază, suplimentară și complementară. Toate fondurile pentru finanțarea de bază și suplimentară a universităților de stat sunt considerate venituri proprii.

Subscribe to RSS - finanțare