Informații utile pentru autorii/grupurile de autori care elaborează proiecte de manuale școlare pentru clasele I-VI (anul școlar 2018-2019)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
16.02.2018

Conform calendarulului evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, manuscrisele elaborate de autori/grupuri de autori pot fi depuse la Registratura Ministerului Educației Națioale până în data de 19 martie, inclusiv.

  • Manuscrisele care vor fi depuse pot să conțină imagini (ilustrații), această cerință  fiind specificată în fișa-tip de evaluare prevăzută de ordinul de ministru 5645/2017 care aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 (anexa 2). Autorul/coautorii - persoane fizice sunt responsabili pentru conținutul manuscriselor care vor fi evaluate pe baza criteriilor stabilite de acest document. Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării se va completa individual de către fiecare autor/coautor și se va depune odată cu manuscrisul.

 

  • Este important de precizat că se impune identificarea tipului de AMII (imagini statice, animate și interactive) printr-un simbol unic, care va fi menținut pe tot cuprinsul manuscrisului. Procesul de digitalizare va fi realizat de către Editura Didactică și Pedagogică, însă conceptul aparține integral autorului/coautorilor.

 

  • Menționăm că specificațiile tehnice au rezultat în urma consultării reprezentanților Institutului de Științe ale Educației, Centrului Național de Evaluare și Examinare și Editurii Didactice și Pedagogice, iar sintagma „caiet de sarcini” se subsumează procedurilor prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și nu privește actualul proces de evaluare științifică și didactică a manuscriselor de manuale școlare.

 

  • Mai precizăm în context că au fost aprobate și cuantumurile remuneraţiilor pe care le vor primi autorii/grupurile de autori ale căror manuscrise vor fi publicate ca manuale școlare, în urma evaluării de către Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Astfel, pentru manualele școlare la disciplinele din învăţământul primar cu una sau două ore pe săptămână se acordă 25.000 lei (brut), în timp ce pentru disciplinele cu trei sau mai multe ore pe săptămână, din cadrul aceluiași ciclu de învățământ, suma aprobată este de 35.000 lei (brut). În ceea ce privește învățământul gimnazial, remunerația pentru autorii/grupurile de autori care vor avea manuale aprobate la disciplinele cu o oră pe săptămână este de 25.000 lei (brut), la disciplinele cu două ore pe săptămână - 35.000 lei (brut), iar la disciplinele cu patru ore pe săptămână - 45.000 lei (brut).

 

Materiale informative: