Punct de informare

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Noutăți privind activitatea din unitățile de învățământ preuniversitar

12 iunie 2023

 ► [fișier pdf] ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 57/12.06.1023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

► Ordin nr. 4.439/12.06.2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 2022 - 2023

 • pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 16 iunie 2023

 • în completare, prin notele nr. 28.406/2023 și 28.407/2023, Ministerul Educației a comunicat și prelungirea perioadei de înscriere la examene până în data de 16 iunie 2023 (detalii ► aici). 

Ordin nr. 4.438/12.06.2023 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023

11 iunie 2023: Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 56/2023

Actul normativ prevede următoarele:

În anul școlar 2022 - 2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează. 

La examenul național de bacalaureat, pentru anul şcolar 2022 - 2023, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare (titularizare) în învățământul preuniversitar, în sesiunea 2023, constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei, fără inspecție la clasă. 

9 iunie 2023: Actualizare grafic examen de certificare a calificării profesionale - învățământ profesional și tehnic preuniversitar

8 iunie 2023

► Informații privind activitățile specifice de final de an școlar pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă:

 • pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 13 iunie 2023

 • înscrierea la evaluarea națională (EN VIII) va avea loc până la data de 13 iunie 2023

 • perioada alocată înscrierii candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat (prima sesiune) se prelungește până la data de 13 iunie 2023. 

 • în acest conetxt, perioadele de susținere a probelor de evaluare a competențelor se prelungesc până la data de 23 iunie. Informații suplimentare sunt disponibile AICI

Vezi, de asemenea, și modificările aduse Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)

7 iunie 2023: A fost modificat calendarul de acordare a unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023 (#Euro200)

6 iunie 2023

2 iunie 2023: Adresa Ministerului Educației transmisă inspectoratelor școlare județene/ISMB cu privire la OUG 53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

31 mai 2023: Informare privind inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice și pentru susținerea examenului de Definitivare în învățământ

31 mai 2023: Informare privind examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal (filiera vocațională)

 • Conform noilor prevederi, fiecare unitate de învățământ nominalizată ca centru de examen își va elabora propriul calendar de desfășurare a examenului de certificare, iar acesta va fi comunicat unităților de învățământ arondate.

  Probele de examen vor fi planificate în perioada 6 - 23 iunie 2023. 

30 mai 2023: Informații privind desfășurarea activităților specifice finalului de an școlar pentru absolvenții claselor a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă

 • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 9 iunie 2023. 

30 mai 2023: Informare privind examenul de certificare a calificării profesionale - învățământ profesional și tehnic preuniversitar

30 mai 2023: Actualizare și completare calendare de desfășurare a examenelor de atestare a competențelor profesionale sau lingvistice

29 mai 2023: Informare privind organizarea şi desfășurarea probelor specifice pentru elevii secțiilor bilingve francofone

29 mai 2023: Actualizare calendar administrare Evaluare Națională la finalul clasei a VI-a (EN VI)

 • Noul calendar12 iunie - Limbă și comunicare, respectiv 13 iunie - Matematică și științe ale naturii

28 mai 2023 [Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea unei prime pentru carieră didactică din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

26 mai 2023Înscriere candidați examen bacalaureat 2023 (prima sesiune)

26 mai 2023Actualizare calendar înscriere învățământ primar 2023 - 2024

24 mai 2023Inspecțiile la clasă vor avea loc cu respectarea cadrului legal, în baza programării deja existente sau, dacă este cazul, a reprogramării realizate la nivelul inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București în unități de învățământ unde pot fi asigurate condițiile specifice acestui tip de activitate (detalii).

23 mai 2023: Modificare inițială calendar de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2022 - 2023

[Notă: Ordinele de ministru menționate în informările de mai sus (dar și alte actualizări de acte normative) sunt publicate și în secțiunea Legislație: ordine de ministru.]

___________________________

Informări de presă/Comunicate de presă

6 iunie 2023: Precizări + Comunicat de presă

30 mai 2023 [Comunicat de presă]: Informații privind desfășurarea activităților specifice finalului de an școlar pentru absolvenții claselor a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă

22 mai 2023: Informare de presă privind întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria în data de 21 mai 

19 mai 2023

 • Informare de presă privind demersurile de evitare a declanșării unor acțiuni sindicale în învățământul preuniversitar

 • Informare de presă: precizări privind solicitarea adresată inspectoratelor școlare de către Ministerul Educației

17 mai 2023Comunicat de presă comun al Ministerului Educației și al reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar

16 mai 2023Informare de presă: A fost semnat ordinul de ministru nr. 4.200 privind Constituirea Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

Data publicării: 
Luni, 29 Mai, 2023