Metodologie privind alegerea membrilor Comitetului de selecţie şi a membrilor CNECSDTI (anexele 1 & 2 la ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4573/20.07.2016)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.07.2016

Metodologia din fişierul ataşat stabileşte criteriile privind alegerea membrilor Comitetului de selecţie care va stabili componenţa noului Consiliu Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), respectiv a membrilor CNECSDTI.

Întregul proces de selecţie se va derula în perioada 25 iulie - 23 septembrie 2016 şi va fi coordonat de ANCSI. Aplicaţiile pentru calitatea de membru al Comitetului de selecţie vor fi depuse până la data de 12 august 2016, iar cele pentru calitatea de membru al CNECSDTI vor fi completate până la data de 2 septembrie 2016 prin intermediul platformei brainmap.ro. Se pot înscrie specialişti cu activitate recunoscută în domeniul cercetării dezvoltării şi/sau specialişti în domeniul juridic şi în domeniul eticii cercetării şi ştiinţei, inclusiv cu afiliere instituţională din afara României.

Numirea membrilor CNECSDTI va fi rezultatul unui proces transparent, ce pornește de la propunerile primite din partea comunităţii ştiinţifice. Pe acelaşi principiu care a stat la baza constituirii noului CNATDCU, alegerea celor 19 membri CNECSDTI va fi realizată de un Comitet de selecţie, format din reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice. Atât lista membrilor Comitetului de selecţie, cât şi lista membrilor CNECSDTI vor fi supuse consultării publice.

Etichetă : 
Cercetatori