OMEN nr. 3252/2017 privind acordarea de gradatii de merit 2017

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
27.02.2017

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.252 din 14 februarie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului Educației Naționale şi Cercetării Științifice nr. 6.161/2016 

Cadru normativ: