[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea/aprobarea închirierii unor imobile, respectiv transferul fără plată al unui obiectiv de investiții

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
15.02.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului situat în Strada Codrescu nr. 6 (Municipiul Iași, județul Iași), în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi
  • Notă de fundamentare

  • Anexă

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail gabriela.savu@edu.gov.ro.

***

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind transferul fără plată al obiectivului de investiții „Bazin de înot acoperit” din patrimoniul Ministerului Educației prin Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi în proprietatea publică a Municipiului Iași, în vederea finalizării investiției și punerii în funcțiune pentru Liceul cu Program Sportiv Iași, pentru desfășurarea activităților specifice unității de învățământ preuniversitar de stat

  • Notă de fundamentare

  • Anexă

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro.

***

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro.