Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.158/22.12.2016 pentru adoptarea Planului de acțiune pentru desegregare şcolară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
23.12.2016

Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive, pe care Ministerul Educației o consideră esențială în vederea asigurării echităţii în educaţie. În acest sens, planul de acțiune pentru desegregare şcolară și creșterea calității educaționale în școlile din România este un document de politică publică în care sunt incluse obiectivele, măsurile strategice și calendarul activităților menite să prevină și să elimine orice formă de segregare școlară din sistemul de învățământ preuniversitar.