desegregare şcolară

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Ordin-cadru nr 6.134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice îşi propune ca politică educaţională asigurarea echităţii în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale beneficarilor primari ai educației.

Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.158/22.12.2016 pentru adoptarea Planului de acțiune pentru desegregare şcolară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România

Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii incluzive, pe care Ministerul Educației o consideră esențială în vederea asigurării echităţii în educaţie.

Consultare publică pe tema proiectului de ordin-cadru pentru interzicerea segregării şcolare

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează în consultare publică proiectul ordinului-cadru pentru interzicerea segregării şcolare. Documentul aduce o serie de noutăţi în privinţa cadrului legal pentru combaterea şi prevenirea eficientă a segregării şcolare, extinzând sfera criteriilor în baza cărora segregarea şcolară va fi interzisă.

Foaie de parcurs pentru desegregare şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România (dezbatere publică încheiată)

UPDATE: Dezbaterea publică a generat două documente: ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.

Subscribe to RSS - desegregare şcolară