Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
27.12.2016