Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.103/28.01.2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.02.2019

Ministerul Educației Naționale a aprobat, prin ordinul nr. 3.103/2019 (atașat), regimul manualelor școlare.

Ordinul reglementează regimul manualelor școlare, asigurate conform următoarelor metodologii:

  • Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 1
  • Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 2
  • Metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 3.

Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Anexele menționate în metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar (fișa A, fișa B și angajamentul) sunt, de asemenea, publicate atașat (secțiunea Materiale informative).