Acte de studii și documente școlare

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică până în data de 9.05.2022] Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 3.844/2016

***

În subsecțiunea Acte normative puteți consulta:

 • reglementările privind eliberarea actelor de studiu și a documentelor școlare
 • reglementările privind emiterea adeverințelor de conformitate
 • tipizate necesare absolvenților:
  • atestat de competențe lingvistice
  • atestat de competențe profesionale
  • atestat pentru predarea unei limbi străine la învățământul primar
  • certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului
  • certificat de calificare profesională nivel 1
  • certificat de calificare profesională nivel 2
  • certificat de calificare profesională nivel 3
  • certificat de calificare profesională nivel 4
  • certificat de calificare profesională nivel 5
  • certificat de competență lingvistică - internațională
  • certificat de competență lingvistică - limba maternă
  • certificat de competenta lingvistică - limba română
  • certificat de competențe digitale
  • certificat de echivalare a examenului de capacitate
  • certificat de revalorizare a competențelor profesionale
  • diploma de absolvire a învățământului gimnazial
  • diploma de absolvire a liceului
  • diploma de bacalaureat
  • diploma de bacalaureat - secția bilingvă francofonă
  • diploma de merit
 • tipizate necesare cadrelor didactice:
  • atestat de echivalare
  • atestat de formare continuă a personalului didactic
  • certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică
  • certificat de acordare a definitivării în învățământ
  • certificat de acordare a (  )
  • certificat de pregătire psihopedagogică.
  • diploma de conversie profesională.

► Eventuale solicitări de clarificare pot fi trimise pe adresa acte.studii@edu.gov.ro