Acte de studii și documente școlare

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[pagină actualizată în data de 04 mai 2023]

Conform prevederilor art. 4 din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Educației aprobă anual modelul și conținutul documentelor școlare.

Întrucât catalogul este un document școlar, conform dispozițiilor art. 2 alin (1) lit. (b) din actul normativ precitat și raportat la prevederile capitolului III intitulat ,,Evaluarea copiilor/elevilor”, art. 109 din ordinul de ministru nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (în vigoare începând cu 1 septembrie 2022), potrivit căruia la fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, publicăm modelele de cataloage actualizate, aferente nivelurilor de învățământ din sistemul de învățământ preuniversitar și valabile/utilizabile începând cu anul școlar 2023 - 2024.

Versiunile pentru anul școlar în curs se regăsesc mai jos:

 1. Catalog învățământ primar - clasa pregătitoare || 2022 - 2023;

 2. Catalog învățământ primar - clasele I-IV || 2022 - 2023;

 3. Catalog învățământ primar în limbile minorităților naționale || 2022 - 2023;

 4. Catalog învățământ gimnazial || 2022 - 2023;

 5. Catalog învățământ liceal || 2022 - 2023;

 6. Catalog învățământ liceal - secții/școli speciale germane || 2022 - 2023;

 7. Catalog învățământ postliceal || 2022 - 2023;

 8. Catalog învățământ profesional || 2022 - 2023. 

***

Conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare), carnetul de elev este un document de corespondență între unitatea de învățământ și familia elevului. 

Regăsiți mai jos, de asemenea, și noile modele de carnete de elev aprobate de Ministerul Educației. 

 1. Carnet de elev - învățământ primar;

 2. Carnet de elev - învățământ gimnazial;

 3. Carnet de elev - învățământ liceal;

 4. Carnet de elev - învățământ postliceal;

 5. Carnet de elev - învățământ profesional

***

În subsecțiunea Acte normative puteți consulta:

 • reglementările privind eliberarea actelor de studiu și a documentelor școlare
 • reglementările privind emiterea adeverințelor de conformitate
 • tipizate necesare absolvenților:
  • atestat de competențe lingvistice

  • atestat de competențe profesionale

  • atestat pentru predarea unei limbi străine la învățământul primar

  • certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului

  • certificat de calificare profesională nivel 1

  • certificat de calificare profesională nivel 2

  • certificat de calificare profesională nivel 3

  • certificat de calificare profesională nivel 4

  • certificat de calificare profesională nivel 5

  • certificat de competență lingvistică - internațională

  • certificat de competență lingvistică - limba maternă

  • certificat de competenta lingvistică - limba română

  • certificat de competențe digitale

  • certificat de echivalare a examenului de capacitate

  • certificat de revalorizare a competențelor profesionale

  • diploma de absolvire a învățământului gimnazial

  • diploma de absolvire a liceului

  • diploma de bacalaureat

  • diploma de bacalaureat - secția bilingvă francofonă

  • diploma de merit

 • tipizate necesare cadrelor didactice:
  • atestat de echivalare

  • atestat de formare continuă a personalului didactic

  • certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică

  • certificat de acordare a definitivării în învățământ

  • certificat de acordare a gradului didactic

  • certificat de pregătire psihopedagogică.

  • diploma de conversie profesională.

► Eventuale solicitări de clarificare pot fi trimise pe adresa acte.studii@edu.gov.ro