Precizări privind organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene - Bruxelles IV (BXL IV)-BE

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.07.2018

Publicăm mai jos un repertoriu al celor mai frecvente întrebări (FAQ) adresate Ministerului Educației Naționale pe acest subiect. Sperăm să vă fie utile!

1. Ce tip de certificat lingvistic este agreat de angajator?

Candidații trebuie să prezinte un certificat lingvistic internațional, eliberat de o instituție acreditată pentru a desfășura examinări internaționale pe teritoriul României sau în străinătate (de ex. Goethe-Institut,  British Council, Centre International d'Études Pédagogiques/CIEP etc.).

O certificare internațională a nivelului lingvistic, în situația candidaților care își desfășoară activitatea în școli din alte țări, se consideră și documentul eliberat de autoritatea educațională din țara unde își desfășoară activitatea și care atestă nivelul lingvistic corespunzător postului pentru care candidează.

2. Ce diplomă trebuie să prezinte un candidat care dorește să participe la concurs pentru un post din lista afișată?

Candidații trebuie să prezinte o diplomă de studii universitare în profilul principal al postului, corespunzător disciplinei de bază, după acum apare menționat în tabelul afișat în Anexa 2 a Notei MEN nr. 87/DGETIPG/23.03.2018.

3. La concurs pot participa candidați care predau în instituții educaționale din alte țări?

La acest concurs pot participa și cadre didactice care predau în instituții educaționale din alte țări, cu condiția de a avea un post rezervat în sistemul de educație pe teritoriul României, astfel încât să fie posibilă aplicarea legislației Școlilor Europene, inclusiv a Statutului personalului detașat din Școlile Europene.

Materiale informative: