[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii persoanei juridice care administrează bunurile, a caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar pentru două imobile (administrate de UTCN)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
20.09.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea denumirii persoanei juridice care administrează bunurile, a caracteristicilor tehnice, valorii de inventar a imobilelor identificate cu nr. MF 155451 și MF 155452, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca, instituție aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestora în cartea funciară, precum și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului identificat cu nr. MF 158512, ca urmare a înscrierii eronate.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro