Proiectul E.T.I.C.

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[ultima actualizare: octombrie 2023]

Obiectiv general

 • Dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației antepreșcolare în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau grădinițe

Obeictive specifice

 • OS1: Dezvoltarea și promovarea cadrului instituțional și curricular pentru asigurarea creșterii participării copiilor antepreșcolari la serviciile de educație timpurie;

 • OS2: Asigurarea resursei umane specializate și calificate pentru educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari din creșe și grădinițe, prin conceperea și derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în educația și îngrijirea timpurie a copiilor.

***

În vederea atingerii obiectivelor, vor fi efectuate următoarele demersuri:

 1. Înființarea și funcționarea unui Comitet Național de Sprijin pentru Educație Timpurie (CNSET), care va cuprinde 20 de membri, persoane desemnate atât de la nivelul Ministerului Educației, cât și de la nivelul instituțiilor centrale și ONG-urilor cu activitate relevantă în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor.

 2. Elaborarea unui document-cadru de diagnoză și prognoză privind organizarea și funcționarea unor servicii de calitate în domeniul educației timpurii în România și de sprijinire a implementării acestora, care va include o secțiune distinctă dedicată recomandărilor privind revizuirea și/ sau completarea legislației existente în domeniu, cu o serie de reglementări care să asigure un cadru instituțional coerent și unitar pentru educație timpurie (standarde, mecanisme de monitorizare, rute flexibile de formare pentru cadrele diactice din educația timpurie etc.).

 3. Dezvoltarea unei campanii de conștientizare, la nivel național, privind noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere către servicii de calitate pentru copiii cu vârstă antepreșcolară, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

***

Grupul-țintă implicat în proiect, conform specificațiilor Ghidului Solicitantului, este format din 2.600 de cadre didactice titulare, dintre care:

 • Personal didactic din ETIC: educatoare/profesori pentru învățământul preșcolar, cadre didactice debutante care lucrează cu copii antepreșcolari și preșcolari în zone defavorizate, educatori puericultori, selectat astfel:

 • 223 de persoane vor fi pregătite ca formatori la nivel național, ce vor forma, la rândul lor, în cascadă, 2.283 de puericultori și educatoare;

 • 94 de experți în dezvoltarea curriculară, autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice (inclusiv în format digital) pentru învățământul preuniversitar antepreșcolar.

Parteneri: 

***

Comitetul Național de Sprijin Pentru Educația Timpurie (CNSET) - organism consultativ în cadrul proiectului E.T.I.C.

Comitetul Național de Sprijin pentru Educația Timpurie (CNSET) se compune din 20 de membri, persoane desemnate, atât de la nivelul Ministerului Educației (ME) și al instituțiilor sau autorităților conexe, cât și de la nivelul altor instituții centrale cu rol important în dezvoltarea educației timpurii în România, precum și din persoane desemnate din cadrul a două organisme internaționale, care au sprijinit constant și au contribuit semnificativ la dezvoltarea educației și îngrijirii timpurii a copiilor din țara noastră, Reprezentanța UNICEF în România și Banca Mondială. 

Iinformații suplimentare sunt disponibile în ordinul de ministru privind aprobarea Comitetului Național de Sprijin Pentru Educația Timpurie (CNSET), în cadrul proiectului „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” // E.T.I.C - ID 128215.

Etape constitutive:

Conferință de lansare (Sinaia, 12 - 14 decembrie 2019)

***

INFODiverse

Etichete: 
Data publicării: 
Miercuri, 11 Noiembrie, 2020