Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECT: ​O R D I N pentru aprobarea Listei programelor de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale: 

[Consultare publică] PROIECT: ​O R D I N de ministru pentru înființarea programelor de studii universitare de licență cu dublă specializare și aprobarea Listei programelor de studii universitare de licență cu dublă specializare

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale: 

[Consultare publică] PROIECT: ​H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea „Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030”

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: ​Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele sale:

[Consultare publică] PROIECT: Standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar & profesor din înv. superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică propunerile de Standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU în temeiul prevederilor art. 156 alin. (1) lit.

[Consultare publică] PROIECT: O R D I N pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECT: O R D I N privind aprobarea Metodologiei pentru restituirea contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

[Consultare publică] PROIECTE: Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) & Statutul elevului

[28.06.2024] ANUNȚ privind organizarea unei dezbateri publice (ședință online/sistem videoconferință) pe tema celor două proiecte disponibile mai jos. 

***

[25.06.2024 / UPDATE]

Perioada de consultare publică alocată proiectelor de mai jos a fost prelungită până în data de 5 iulie 2024, inclusiv.

[Consultare publică] PROIECT: O R D I N privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele aferente:

[Consultare publică] PROIECT: O R D I N pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele aferente:

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative