Proiecte de acte normative

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] Ordine de ministru privind activitatea din învățământul preuniversitar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat. 

[Consultare publică] Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat 2023.

[Consultare publică] Proiect de Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învăţământ

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Ordonanță de urgență pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învăţământ.

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - ROFUIP (aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022)

În vederea consultării publice, Ministerul Educaţiei publică proiectul de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022.

Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat (proiect)

Educația reprezintă o prioritate națională reală la toate nivelurile, iar statul, mediul privat și cetățenii își asumă împreună responsabilități pentru susținerea acesteia. În acest context, se urmărește performanța și calificarea tuturor celor implicați: elevi, personal didactic și părinți, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea și afirmarea demnității umane au prioritate.

[Consultare publică] ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

Etichetă : 

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind dobândirea statutului de instituţie publică de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, pentru Institutul de Cercetări pentru Biosecuritate și Bioinginerii

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, instituție în subordinea ME

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare

În vederea consultării publice, în condiţiile art.

Pagini

Subscribe to RSS - Proiecte de acte normative