[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de licență și master / 2023 - 2024

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
02.03.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, următoarele proiecte de acte normative:

 • H O T Ă R Â R E privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2023 - 2024

***

 • H O T Ă R Â R E privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2023 - 2024
  • Proiect

  • Anexe (1(2)

  • Notă de fundamentare

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise Direcției Generale Învățământ Universitar atât în format letric, cât și prin e-mail, pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro, în următoarele 10 zile calendaristice.