[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind activitatea Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.04.2022

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică, atașat, două proiecte de acte normative privind activitatea ARACIP:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

---------------------------------------

Pentru acces cât mai facil la obiectul celor două proiecte de hotărâri, vă invităm să parcurgeți ► aici o sinteză a acestora. 

---------------------------------------

► Propuneri și sugestii pot fi trimise în următoarele 12 zile (de la data publicării) pe adresa de e-mail aracip@edu.gov.ro (numere de telefon pentru eventuale lămuriri: 021/310.42.13 + 021/319.20.96).