Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ preuniversitar din România - 2015

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
05.09.2016

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011), Ministerul Educaţiei elaborează anual un raport comprehensiv privind starea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar din România. Analiza, de tip statistic şi folosind indicatorii de bază incluși în SNIE (Sistemul Național de Indicatori pentru Educație), este axată pe următoarele 4 componente: resurse umane, participarea la educație, rezultatele elevilor și rezultatele educației pe piața muncii. Setul de indicatori a fost calculat atât pe ansamblul sistemului, cât și pentru fiecare nivel de educație în parte (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal și de maiștri).

Elevi, Parinti si Profesori