raport

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ preuniversitar din România - 2015

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011), Ministerul Educaţiei elaborează anual un raport comprehensiv privind starea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar din România. Analiza, de tip statistic şi folosind indicatorii de bază incluși în SNIE (Sistemul Național de Indicatori pentru Educație), este axată pe următoarele 4 componente: resurse umane, participarea la educație, rezultatele elevilor și rezultatele educației pe piața muncii.

Subscribe to RSS - raport