Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație [anunț licitație]

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.02.2018

ANUNȚ (data publicării: 6.03.2018)

În cadrul proiectului „Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație” - POAD/220/1/3/Precaritate materiala de bază (lipsa materialelor școlare) - Cod proiect 117175 au fost lansate procedurile de licitație deschisă pentru achiziția de materiale școlare, pachete de rechizite și ghiozdane.

Ambele proceduri se regăsesc și pot fi consultate pe portalul www.e-licitatie.ro după următoarele date de identificare:

  • Pentru Rechizite școlare - Anunțul Nr. 182809/17.02.2018, Nr. documentație de atribuire - 312802
  • Pentru Ghiozdane - Anunțul Nr. 183088/28.02.2018, Nr. documentație de atribuire - 314485

***

În data de în 31.10.2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru prima cerere de finanțare depusă de Ministerul Educației Naționale în cadrul POAD pentru operațiunea de distribuție de materiale școlare „Rechizite pentru preșcolari și elevi - șanse egale la educație” -  POAD/220/1/3/Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare) - Cod proiect 117175.

Obiectivul general al proiectului: proiectul vizează prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, facilitând accesul egal și participarea la învățământul obligatoriu a preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile cele mai defavorizate prin acordarea de rechizite școlare și ghiozdane. În vederea implementării proiectului la nivel național Ministerul Educației Național în calitate de beneficiar va colabora cu toate ISJ/ISMB la nivel de teritoriu.

Grup țintă: 360150 elevi din clasele II - VIII și preșcolari, din care:

- 308.611 elevi care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară

- 515.39 preșcolari care primesc tichete sociale conform legii 248/2015.

Principalele rezultate ale proiectului: 51 539 de pachete cu materiale școlare distribuite către preșcolarii din grupul țintă, respectiv 308.611 ghiozdane distribuite către elevi din clasele II-VIII.

Termen de implementare: 1 Octombrie 2017 - 1 Decembrie 2018 (15 luni).

Bugetul total al proiectului: 17.314.571,40 lei.

Etichetă :