Programul Școala după școală

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Programul „Școala după școală” (SDS) este complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunități de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber 

Programul SDS se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar și se poate desfăşura înainte sau după programul şcolar obligatoriu (în funcţie de orarul fiecărui nivel de  studiu), în orice școală care deține resursele materiale și umane necesare organizării.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

Fiecare şcoală, în funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de activităţi prin combinarea activităţilor menţionate mai sus.

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde:

  • pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană)

  • pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare,  activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică)

  • pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc.

Programul se poate organiza modular - pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate - prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile. 

Programul se derulează pe grupe de elevi (maximum 12), constituite după opţiunile şi nevoile identificate.

Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate.

Data publicării: 
Miercuri, 7 Septembrie, 2016