Învățământ superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Finanțare

Finanțarea învățământului superior din România este reglementată în prezent de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea din fonduri publice a instituțiilor de învățământ superior de stat se face din bugetul Ministerului Educației și are 3 direcții principale: finanțarea de bază, suplimentară și complementară. Toate fondurile pentru finanțarea de bază și suplimentară a universităților de stat sunt considerate venituri proprii.

Mobilități Studenți

Asigurăm implementarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unitățile de învățământ preuniversitar/ instituțiile de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în concordanță cu obiectivele prevăzute în Planul de acţiune pentru  implementarea Strategiei Naţionale privind Migraţia.

Acte de studii

Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către instituţii de învăţământ superior acreditate. Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte de studii.

Biblioteci Universitare

Bibliotecile universitare sunt instituţii sau unităţi aflate prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor din universităţi. Alături de alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare care, în limitele prevăzute de regulamentul de organizare, pot funcţiona şi ca biblioteci publice, bibliotecile universitare sunt parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare în cadrul sistemului naţional al bibliotecilor din învăţământ.

Din categoria bibliotecilor universitare fac parte:

Instituții de învățământ superior

Organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România

Învăţământul superior este organizat în universităţi, academii de studii, institute, şcoli de studii superioare, denumite în continuare instituţii de învăţământ superior sau universităţi care au obţinut autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea.

Pagini

Subscribe to RSS - Învățământ superior