Sinteza rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a prezenți la simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 - 2023)

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 29 Martie, 2023

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 29 martie, a avut loc comunicarea rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 - 2023).

Datele centralizate de Ministerul Educației pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene relevă următoarea situație (procent de introducere a notelor în aplicație - 99,9%) pe probe și tranșe de note:

I. Limba și literatura română - note mai mari sau egale cu 5: 75,3% (70,53% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4,99: 24,7%

  • 5 - 5,99: 14%

  • 6 - 6,99: 15,2%

  • 7 - 7,99: 17,2%

  • 8 - 8,99: 17,3%

  • 9 - 9,99: 11,4%

  • 251 de elevi (0,2%) au obținut nota 10.

II. Matematică: note mai mari sau egale cu 5: 59,2% (60,58% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4,99: 40,8%

  • 5 - 5,99: 18,5%

  • 6 - 6,99: 13,8%

  • 7 - 7,99: 10,4%

  • 8 - 8,99: 9,2%

  • 9 - 9,99: 6,5%

  • 1.385 de elevi (0,8%) au obținut nota 10.

III. Limba și literatura maternă - note mai mari sau egale cu 5: 81,7% (82,45% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4.99: 18,3%

  • 5 - 5,99: 12,7%

  • 6 - 6,99: 18%

  • 7 - 7,99: 20,9%

  • 8 - 8,99: 20,6%

  • 9 - 9,99: 9,3%

  • 17 elevi (0,2%) au obținut nota 10.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, aceste note pot fi trecute în catalog.

De asemenea, în mod obligatoriu, aceste rezultate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Reamintim că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale/liceale.

BIROUL DE PRESĂ