Toate școlile/unitățile conexe care au primit finanțare pentru dotări prin proiecte PNRR își vor derula mai departe investițiile!

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 14 Septembrie, 2023

În urma apelului de proiecte Dotarea unităților de învățământ și a unităților conexe, deschis și derulat de Ministerul Educației în perioada 19 decembrie 2022 - 29 martie 2023, au solicitat și primit finanțare 5.846 de școli și unități conexe (cuprinse în cadrul a 2.538 de proiecte).

Cele 5.846 de unități de învățământ și conexe au solicitat finanțare pe diverse componente din cadrul apelului: digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, infrastructură școlară, respectiv dotarea cu echipamente, inclusiv digitale, a atelierelor de practică din rețeaua învățământului profesional și tehnic.

În privința investițiilor din cadrul acestui apel vizând laboratoarele de informatică, doar 4.419 dintre cele 5.846 de școli și unități conexe beneficiare au solicitat finanțare. Ținta estimată la momentul redactării PNRR a fost de 5.200.

Deși calendarul a fost prelungit, durata apelului fiind de peste 3 luni, precum și după multiple discuții cu beneficiarii, numărul de cereri a rămas același pentru laboratoarele de informatică (4.419). În urma acestui rezultat, Ministerul Educației a propus ajustarea țintei în cazul laboratoarelor de informatică, fără ca această decizie să afecteze, în vreun mod, acoperirea nevoii din teritoriu.

Menționăm că, până la ora actuală, au fost semnate 2.424 de contracte aferente celor 2.538 de proiecte aprobate. Semnarea celorlalte 114 contracte este în curs de finalizare, astfel că în scurt timp toți beneficiarii acestora vor fi în măsură să înceapă achizițiile pentru școli.

Prin urmare, finanțarea proiectelor de investiții prin PNRR continuă, toate unitățile de învățământ și conexe primind sumele solicitate pentru investițiile propuse.

BIROUL DE PRESĂ