Consultare publică pe tema proiectului de ordin-cadru pentru interzicerea segregării şcolare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.11.2016

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează în consultare publică proiectul ordinului-cadru pentru interzicerea segregării şcolare. Documentul aduce o serie de noutăţi în privinţa cadrului legal pentru combaterea şi prevenirea eficientă a segregării şcolare, extinzând sfera criteriilor în baza cărora segregarea şcolară va fi interzisă. Astfel, pe lângă criteriul etnic, sunt incluse şi criteriul dizabilităţii/al cerinţelor educaţionale speciale, criteriul statutului socio-economic al familiilor, criteriul mediului de rezidenţă şi cel al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.

În al doilea rând, sunt stabilite o serie de obligaţii legale pentru diferitele structuri din sistemul de educaţie şi prevede sancţiuni specifice pentru neîndeplinirea acestor obligaţii. De asemenea, este dezvoltat rolul viitoarei Comisii Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune, precum şi relaţiile funcţionale dintre comisie, minister, inspectorate școlare județene şi comisiile şcolare permanente pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității.

 

Punctele de vedere, sugestiile și opiniile pe marginea acestui proiect de ordin-cadru sunt așteptate pe adresa dezbateripublice@edu.gov.ro în perioada 26 noiembrie - 6 decembrie 2016.