Acces la educație pentru grupurile dezavantajate

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
29.05.2016
 • Componența grupurilor de lucru care vor elabora programele şcolare pentru disciplinele/modulele obligatorii din planurile-cadru de învăţământ specifice Programului „A doua șansă” - învățământ primar și secundar [data publicării: 06.08.2021]
 • Apel pentru selecţia cadrelor didactice/specialiștilor/practicienilor în vederea constituirii grupurilor de lucru care vor elabora programele şcolare pentru disciplinele/modulele obligatorii din planurile-cadru de învăţământ specifice Programului „A doua șansă” - învățământ primar și secundar [data publicării: 09.07.2021]

UTILE

Strategii în domeniu

Politici specifice creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate

 • Forme de sprijin material
 • Programul „A doua șansă”
 • Programul Școală după școală;
 • interzicerea segregării școlare a copiilor romi;
 • furnizarea serviciilor de mediere școlară de către mediatori specializați;
 • introducerea claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu
 • acordarea de burse sociale (conform criteriilor prevăzute de ordinul nr. 5.870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare)

Politici cu impact asupra creșterii accesului la educație pentru grupurile dezavantajate