grupuri dezavantajate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Forme de sprijin material acordate elevilor din grupurile dezavantajate

  • Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5.210/2018 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordate de către Ministerul Educației Naționale, în anul școlar 2018-2019, copiilor din familiile persoanelor decedate în exploziile care au avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, și la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara

Consultare publică pe tema proiectului de ordin-cadru pentru interzicerea segregării şcolare

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice lansează în consultare publică proiectul ordinului-cadru pentru interzicerea segregării şcolare. Documentul aduce o serie de noutăţi în privinţa cadrului legal pentru combaterea şi prevenirea eficientă a segregării şcolare, extinzând sfera criteriilor în baza cărora segregarea şcolară va fi interzisă.

Pachetul național anti-sărăcie

Pachetul național anti-sărăcie este o initiativă a Guvernului României care țintește toate categoriile de vârstă, dar se concentrează mai ales pe măsuri pentru copii, plecând de la modele de bună practică deja funcționale, probate de organizații neguvernamentale. 

Pachetul cuprinde 47 de măsuri anti-sărăcie (vezi materialul atașat).

Programul „A doua șansă“

***

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

Subscribe to RSS - grupuri dezavantajate