[Consultare publică] Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
14.02.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educației Naţionale publică, atașat, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro, până în data de 6 martie (inclusiv).