[Consultare publică] Proiecte de Hotărâri de Guvern privind înscrierea în/scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobl și a unor bunuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.11.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte de acte normative:

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea imobilului-clădire şi teren aferent, situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judeţul Alba, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației, pentru Palatul Copiilor Alba Iulia, aflat în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba

  • Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, respectiv pentru îndreptarea unei erori de înregistrare, și actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor imobile care se transmit, pentru o perioadă de 24 de luni, din administrarea Ministerului Educației prin Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție Județean Gorj

 Propunerile și sugestiile cu privire la proiectele supuse consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro